Utbud på mälarö sports Clinic

Fysioterapi

  • Modern rehabilitering enligt senaste forskningen och med många års erfarenhet
  • Diagnosticering/bedömning och rehabilitering av funktionsnedsättning i rörelsesystemet relaterat till idrottslig och yrkesmässig kravprofil
  • Diagnosticering och rehabilitering för barn och ungdom med deras specifika skadeproblematik
  • Utvärdering av fysisk funktion efter ortopedkirurgisk operationoch efter rehabiliterin med styrke- och funktionstester enligt vetenskaplig praxis
  • Muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik
  • Mottagning för elitidrottare, motionärer och individer som söker en aktiv livsstil
  • Fysiologiska tester för idrottare och motionärer

Prislista

Vi är specialister på Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Fysiologiska tester

På Mälarö Sports Clinic kan vi utföra cardiovaskulära tester för att undersöka energisystem, metabolism, lungkapacitet och energieffektivitet. Testerna kan ge en mängd information som kan hjälpa dig att förstå din kropp så att du kan må bättre, träna bättre och prestera bättre!

Diagnostiskt ultraljud

Med hjälp av diagnostiskt ultraljud kan fysioterapeuten se mjukdelar inne i kroppen och identifiera olika typer av skador. Ultraljudsundersökningen ökar möjligheten att snabbare kunna ställa rätt diagnos och veta vilken behandling som kan vara lämplig.